REMEA

Usuwamy zanieczyszczenia, aby zbudować nową przyszłośĆ

Remediacja gruntu jest głównym problemem rozwoju przemysłowego i regionalnego.

Specjalizując się w tej działalności, REMEA (dawniej Sol Environment) rozwijała najnowszą wiedzę specjalistyczną przez ostatnie 15 lat w trzech dziedzinach:

  • remediacja zanieczyszczonych terenów (gleby i wody gruntowe),
  • zarządzanie zanieczyszczonymi ściekami (woda, gleba, powietrze) podczas prac budowlanych,
  • oczyszczanie stawów przemysłowych i zbiorników w miejscach eksploatacji.

Kluczowe fakty

  • +1,800,000m3 oczyszczonych wód i gleb rocznie

  • +15 kraje

  • +100 realizacji każdego roku

Niektóre referencje

Focus

Restrukturyzacja historycznej strefy przemysłowej Barangaroo, Australia

CZYTAJ WIEÇEJ

Uzdatnianie wody na potrzeby projektu budowy nieruchomości w Massy, Francja

CZYTAJ WIEÇEJ

Oczyszczanie wody skażonej chromem i chlorkami przy pomocy BPR z wymiennymi filtrami, Francja

CZYTAJ WIEÇEJ