Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Aktualności

Webinar Remea – Badania Środowiskowe

Powracamy z drugim webinarem Grunt to wiedzieć! Wzięliśmy pod uwagę Wasze sugestie i tym razem zapraszamy na spotkanie o bardziej zaawansowanej tematyce z ekspertami z dziedziny badań środowiskowych. Przedstawimy etapy prowadzenia oceny zanieczyszczenia ziemi oraz powiemy jaką metodę badawczą dobrać na każdym z prowadzonych etapów. Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Dobór metod badawczych. Webinar będzie prowadzony … Continue reading Webinar Remea – Badania Środowiskowe

Remediacja ex-situ – na czym polega?

Proces remediacji przeprowadzany jest zwykle zarówno na większych powierzchniowo gruntach, jak i mniejszych. Dzięki prawidłowo wykonanym czynnościom można pozbyć się lub znacząco zmniejszyć ilość substancji, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub mają negatywny wpływ na środowisko. Wyróżnia się kilka rodzajów remediacji. Na czym polega proces ex-situ? Kiedy warto się na niego zdecydować? … Continue reading Remediacja ex-situ – na czym polega?

Rozpoznanie terenów zanieczyszczonych in situ właśnie weszło na kolejny poziom

REMEA jako pierwsza firma w Polsce i jedna z nielicznych w Europie rozwinęła swoje możliwości badawcze o wykrywanie zanieczyszczeń gruntu oraz wody gruntowej substancjami ropopochodnymi oraz lotnymi związkami organicznymi. Takie możliwości dają sondy środowiskowe GEOPROBE OIHPT i MIHPT. Sondy środowiskowe GEOPROBE OIHPT i MIHPT To najnowocześniejszy sposób oceny zanieczyszczenia powierzchni metodą in situ. Dzięki tej … Continue reading Rozpoznanie terenów zanieczyszczonych in situ właśnie weszło na kolejny poziom

Webinar Remea – Badania gruntu

  Patronat medialny:

Inwestycje brownfield – Remea mówi: wchodzę w to!

Aktualnie inwestycje typu brownfield są bardziej preferowane niż greenfield – dlaczego? Brownfield to rodzaj inwestycji realizowanych przez ponowne wykorzystanie terenów, obiektów lub obiektów infrastruktury przemysłowej (często zdegradowanych), którym nadaje się nowe funkcje. Tereny poprzemysłowe często mają potencjał do ponownego wykorzystania, m.in. jako osiedla mieszkaniowe, centra handlowe czy parki. Dzięki inwestycjom brownfield możemy lepiej wykorzystać zasoby … Continue reading Inwestycje brownfield – Remea mówi: wchodzę w to!

To już rok w Świętochłowicach!

Dokładnie rok temu, 1 kwietnia rozpoczęły się prace na naszym projekcie „Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina w Świętochłowicach”.   Jakie prace zrealizowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy? Wykonaliśmy cały zakres (około 1 km) bariery przeciwfiltracyjnej wokół emitera zanieczyszczeń  – hałdy po byłych ZCH Hajduki. W ten sposób zabezpieczyliśmy przyległe tereny przed przedostawaniem … Continue reading To już rok w Świętochłowicach!

Sondy środowiskowe do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych

Bardzo miło nam poinformować, że REMEA jako pierwsze firma w Polsce i jedna z nielicznych w Europie rozwinęła swoje możliwości badawcze o wykrywanie zanieczyszczeń gruntu oraz wody gruntowej substancjami ropopochodnymi oraz lotnymi związkami organicznymi. Takie możliwości dają sondy środowiskowe GEOPROBE OIHPT i MIHPT. Obie sondy wyposażone są dodatkowo w moduł mierzący przewodność elektryczną gruntu. Dodatkowo … Continue reading Sondy środowiskowe do wykrywania zanieczyszczeń ropopochodnych

Zima na Zachemie!

Mimo zimy, która nie chce odejść, w Remea na Zachemie pracy nie ubywa. Wydajność studni utrzymujemy na poziomie 2100m3/dzień. Tłoczymy wodę 3 klasy, która może być wykorzystywana w przemyśle oraz w rolnictwie np. do nawadniania pól. Dziennie wtłaczanych jest 2 160m3 wody, co daje nam 66 960 m3 miesięcznie i 803 520 m3 rocznie. Ciekawostką … Continue reading Zima na Zachemie!

Bezpieczeństwo mieszkańców –  priorytet remediacji rejonu stawu Kalina

Prawidłowo przeprowadzona remediacja powinna nie tylko skupiać się na celu ostatecznym, lecz również uwzględniać bezpieczeństwo i zdrowie okolicznych mieszkańców oraz osób pracujących na terenie budowy. Mając na uwadze, że podczas wyciągania osadów dennych ze stawu Kalina, dochodzi do przemian niektórych związków, w rejonie tym prowadzi się monitoring zanieczyszczenia powietrza. Po każdej stronie stawu Kalina zostały … Continue reading Bezpieczeństwo mieszkańców –  priorytet remediacji rejonu stawu Kalina

Betonowanie Pryzmy na Stawie Kalina

Obecnie prowadzone prace w ramach remediacji terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina, skupiają się na przygotowaniu kolejnej pryzmy do uruchomienia. Jest to jedna z dwóch docelowych pryzm, w której będą neutralizowane odwodnione osady. Dzień przed Wigilią zostało zakończone betonowanie. Skalę i wymiar konstrukcji najlepiej oddają zdjęcia wykonane z powietrza przy użyciu drona. W … Continue reading Betonowanie Pryzmy na Stawie Kalina

Innowacyjna Pryzma na Stawie Kalina

Pomimo, iż zima zbliża się wielkimi krokami, to dla pracowników Remea początek grudnia był niezwykle gorącym okresem. W dniu 1 grudnia 2021 r. zakończono oficjalnie pilotażowe badania innowacyjnej technologii neutralizacji osadów ze stawu Kalina w procesie termicznej desorpcji. Należy przypomnieć, że osady denne ze względu na wysoką zawartość zanieczyszczeń sprawiły, iż niepozorny staw stał się … Continue reading Innowacyjna Pryzma na Stawie Kalina

Badania i ocena podłoża przed zakupem działki pod inwestycję

Ewa Iwanicka, Anna Dylewska – Remea Sp. z o.o. Prowadząc proces inwestycyjny, elementem wyjściowym jest zakup atrakcyjnej nieruchomości, która umożliwia spełnienie zamierzenia budowlanego, sprawdzenie, czy na danym terenie dozwolona jest zabudowa zgodna z planowaną oraz czy stan prawny nieruchomości nie budzi zastrzeżeń.

Zachem – remediacja rozpoczęta!

Proces remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy wkroczył w docelową fazę oczyszczania wód podziemnych i gruntów. Oficjalne otwarcie prac odbyło się 13 września 2021. Projekt ten pomoże zlikwidować bezpośrednie zagrożenie środowiskowe w obszarze oddziaływania zanieczyszczeń. Szczególną uwagę skupiono na ochronie bezcennego obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz wyeliminowania bezpośredniego … Continue reading Zachem – remediacja rozpoczęta!

Wykorzystanie HDS przy badaniach geologicznych

Hydrauliczne dźwigi samochodowe cieszą się popularnością w transporcie ciężkim i w budownictwie. Od niedawna jeden z nich dołączył do naszej floty. To duże ułatwienie dla transportu gabarytowego, gdyż załadunek, transport i rozładunek odbywać się będzie przy pomocy jednego pojazdu. Dźwig na samochodzie ciężarowym pozwala na jego szybkie przemieszczanie i wykorzystamy go do relokacji naszych kontenerów, … Continue reading Wykorzystanie HDS przy badaniach geologicznych

Dzień Ochrony Środowiska 2021

Degradacja środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, a w efekcie utrata bioróżnorodności to główne zagrożenia naszego ekosystemu. Jesteśmy nie tylko częścią ekosfery, ale także siłą sprawczą, która ma ogromny wpływ na otoczenie, w którym żyje. 5 czerwca to Światowy Dzień Ochrony Środowiska – #WyobrazSobieNaNowo #Odtwórz #Przywróć #Odbuduj Ekosystem. Nie możemy cofnąć czasu, ale możemy naprawić błędy i … Continue reading Dzień Ochrony Środowiska 2021

Nowe prawo budowlane a obowiązek wykonywania badań geotechnicznych

Ustawa prawo budowlane zmieniła się we wrześniu ubiegłego roku. Wśród znaczących zmian wprowadzonych przez nowe przepisy znajduje się podział projektu budowlanego na trzy części oraz określenie zakresu opracowań, który nakazuje wykonanie badań i sprawdzenie gruntu nawet dla małych obiektów.

SAFETY DAY 27 MAY 2021

Bezpieczeństwo na budowie to nasz priorytet! Oznaczenie strefy bezpiecznej poprzez THUMBS UP FOR SAFE ACCESS jest niezwykle ważne dla nas i naszych współpracowników ze względu na prace w trudnych warunkach. 27 maja wspólnie z całą grupą VINCI obchodzimy Safety Day, poświęcony bezpiecznej pracy. Bez względu na zajmowane stanowisko- reaguj na zagrożenie i nie pozwól by ktokolwiek znalazł się … Continue reading SAFETY DAY 27 MAY 2021

Budowa hal przemysłowych na trudnych podłożach

Od badań środowiskowych i geotechnicznych, przez remediację, po wzmocnienie gruntu – budowa hal przemysłowych na trudnych podłożach Ewa Iwanicka, Sylwia Janiszewska, Norbert Kurek – Remea Sp. z o.o., Szymon Świątek – Menard Sp.z o.o. Proces przygotowania do budowy hali przemysłowej jest wieloetapowy. W pierwszej kolejności należy wykonać badania geotechniczne oraz środowiskowe gruntu i wody. Ponadto … Continue reading Budowa hal przemysłowych na trudnych podłożach

Badania sondą statyczną z modułem sejsmicznym (SCPTU) na Mazowszu

Ostatnio działaliśmy na Mazowszu, gdzie wykonaliśmy badania sondą statyczną z modułem sejsmicznym (SCPTU). Dzięki zastosowaniu 4-geofonowego modułu jesteśmy w stanie z dużą dokładnością mierzyć zarówno falę poprzeczną (Vs) jak i podłużną (Vp). Generowanie poszczególnych fal odbywa się poprzez uderzenie młotem w odpowiednie kowadło,a zastosowany zewnętrzny czujnik sejsmiczny włącza rejestrację fali na geofonach w najodpowiedniejszym momencie. … Continue reading Badania sondą statyczną z modułem sejsmicznym (SCPTU) na Mazowszu

Południe kraju, teren górzysty, centrum miasta, remediacja ex-situ

Na początku roku 2021 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała pozytywną decyzję ustalającą Projekt Planu Remediacji [PPR], opracowanego przez expertów REMEA. Nie było czasu do stracenia. Prace rozpoczęły się na początku lutego. REMEA w gotowości! Remediacja polegała na oczyszczeniu gruntów zanieczyszczonymi metalami ciężkimi w warstwie z przedziału miąższości od 0,00 do 3,00 m p.p.t. Mobilizacja ekspertów … Continue reading Południe kraju, teren górzysty, centrum miasta, remediacja ex-situ

Drugie życie Koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej

W 2018r. kadra inżynierska Remea oraz Menard podjęła decyzję dotyczącą rewitalizacji terenu po byłej Koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej. Obszar zanieczyszczony był metalami ciężkimi, cyjankami oraz związkami ropopochodnymi. Działania w terenie podzielono na trzy główne etapy: remediację gruntu zanieczyszczonego przez działalność koksowni, rewitalizację obiektów zabytkowych, wykonanie prac parkowych oraz małej architektury. W oparciu o wiedzę … Continue reading Drugie życie Koksowni Orzegów w Rudzie Śląskiej

Przygotowania do sezonu letniego, Remea działa nawet w ekstremalnych warunkach!

Eksperci REMEA przygotowują projekty do startu. Sezon bioremediacji inżynieryjnej in-situ właśnie się zaczyna! W marcu, kiedy temperatura na zewnątrz wzrasta a śnieg topnieje, wtedy zaczynają tworzyć się dogodne warunki dla mikroorganizmów wspierających rozkład zanieczyszczeń. Experci REMEA cały czas kontrolują środowisko wodno-gruntowe, po to, aby móc określić kiedy i w jakim stopniu wspierać działaniami bioremediacyjnymi mikroorganizmy … Continue reading Przygotowania do sezonu letniego, Remea działa nawet w ekstremalnych warunkach!

Działamy dalej na Zachemie!

Miło nam poinformować, że po bardzo długim i wymagającym procesie wyłaniania partnera w trybie partnerstwa innowacyjnego konsorcjum firm (Remea Sp. z o.o., Remea Societe par actions simplifiee a associe unique, Menard sp. z o.o.) podpisaliśmy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy umowę wdrożeniową na „Zaprojektowanie i wybudowanie innowacyjnej instalacji dla potrzeb oczyszczania wraz z … Continue reading Działamy dalej na Zachemie!

Zeolity a remediacja metali w środowisku gruntowo-wodnym

Sylwia Janiszewska, Remea Sp. z o.o. Grunt jest kluczowym składnikiem naturalnych ekosystemów, a odpowiednia równowaga środowiskowa zależy w dużej mierze od jego właściwości. Niestety, wskutek antropogenicznej działalności człowieka, stan środowiska przyrodniczego uległ znacznemu pogorszeniu, co wpłynęło niekorzystnie na jego jakość, a tym samym na powierzchnię ziemi. Działalność człowieka sprawiła, że w ośrodku gruntowo-wodnym skumulowały się … Continue reading Zeolity a remediacja metali w środowisku gruntowo-wodnym

Remediacja gruntów – dlaczego ważny jest wybór odpowiedniej metody?

Sylwia Janiszewska – REMEA Sp. z o.o. Tereny przemysłowe i grunty na nich są często wybierane przez deweloperów, którzy wykorzystują je pod budowę nowych inwestycji. Dawniej ziemia zanieczyszczona emisją z zakładów przemysłowych, odciekami ze stacji magazynowania paliw czy spływami zanieczyszczeń ze szlaków komunikacyjnych oraz terenów rolniczych, obecnie cieszy się dużym zainteresowaniem i staje się atrakcyjnym … Continue reading Remediacja gruntów – dlaczego ważny jest wybór odpowiedniej metody?

Sposoby oczyszczania wody gruntowej – Praktyka i regulacje prawne

Norbert Kurek, Sylwia Janiszewska – REMEA Sp. z o.o., Rałał Hałabura – Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych Jednym z elementów środowiska gruntowo-wodnego jest woda gruntowa znajdująca się w górotworze, którą w przypadku wystąpienia substancji powodujących ryzyko należy poddać zabiegom remediacji. W Polsce pojęcie remediacji zostało wprowadzone do ustawy prawo ochrony środowiska (PoŚ) już 6 lat … Continue reading Sposoby oczyszczania wody gruntowej – Praktyka i regulacje prawne

Efekt ekologiczny osiągnięty rok przed terminiem

BIOREMEDIACJA IN SITU – NIC BARDZIEJ TRUDNEGO Możemy pochwalić się, że nasi specjaliści realizują prace w rekordowym czasie! Wiedza i doświadczenie osób pracujących nad projektem przyniosła sukces już rok przed planowanym zakończeniem! W grudniu 2019 r. kadra inżynierów REMEA podjęła decyzję o uzdatnianiu zanieczyszczonego gruntu w okolicy Szczecina, gdzie stwierdzono przekroczenia w zakresie: sumy frakcji … Continue reading Efekt ekologiczny osiągnięty rok przed terminiem

Popiół z gazyfikacji piór drobiowych jako nowy sorbent w remediacji środowiska

Przemysł drobiarski rokrocznie generuje znaczne ilości odpadów, w szczególności piór. Ich utylizacja w wyniku termochemicznej konwersji prowadzi do wytworzenia energii oraz popiołu posiadającego status odpadu, wymagającego zagospodarowania. Popiół z gazyfikacji piór to tani, łatwo dostępny i bezpieczny materiał, o bardzo wysokich zdolnościach sorpcyjnych. Ciekawym sposobem aplikacji popiołu jest wykorzystanie jego jako sorbentu w remediacji środowiska. … Continue reading Popiół z gazyfikacji piór drobiowych jako nowy sorbent w remediacji środowiska

Remediacja ex situ – kolejna duża realizacja za nami

W październiku i listopadzie Remea ze wsparciem firmy Hesus zrealizowała remediację ex situ w Poznaniu! Oczyszczony teren ma zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Grunt zanieczyszczony był pestycydami DDE, DDD, DDT na powierzchni 2,425 ha, głębokość zanieczyszczenia projektowo oznaczono do 0,25m, co dawało szacunkową kubaturę zanieczyszczonych gruntów w ilości 5 790 m3. Czujni eksperci pracujący przy … Continue reading Remediacja ex situ – kolejna duża realizacja za nami

Respiratory dla #RazemDlaSzpitali

Druga fala epidemii SARS-CoV-2 nadeszła, dlatego nasza akcja #Razemdlaszpitali trwa i nie ustaje w pomocy najbardziej potrzebującym zarażonym wirusem. Dziękujemy @VINCI i @FondationVINCIpourlaCité za przekazanie niezbędnych środków. Dzięki tym funduszom spółki Grupy @VINCI działające w Polsce, mogły zakupić sześć wysokiej klasy respiratorów, niezbędnych polskim medykom w walce o zdrowie i życie pacjentów chorych na #covid19. … Continue reading Respiratory dla #RazemDlaSzpitali

Wymiana gruntu jako sposób na problematyczne grunty – aspekty ekologiczne prawne i techniczne

Norbert Kurek – Remea Sp. z o.o., Jakub Saloni, Szymon Światek – Menard Sp. z o.o. Podczas realizacji inwestycji budowlanych napotyka się grunty problematyczne. Do takich należą w szczególności grunty słabe o niskich parametrach fizycznych takie jak torfy i namuły, często zlokalizowane na terenie o charakterze jeziornym, bagiennym, rzecznym lub zastoiskowym. Kolejną grupą są  grunty o … Continue reading Wymiana gruntu jako sposób na problematyczne grunty – aspekty ekologiczne prawne i techniczne

Prace remediacyjne w Rudzie Śląskiej z wykorzystaniem metody on-site – opis inwestycji cz.2

Zanieczyszczone poprzemysłowe tereny stanowią dla miast źródło wielu problemów, gdyż są one zdegradowane, zaśmiecone, a przez to często wyłączone z użytku. Takie tereny nie są zagospodarowane, a w działki wokół nich nikt nie chce inwestować. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednie władze samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich zajęły się tym problemem i oczyściły takie tereny … Continue reading Prace remediacyjne w Rudzie Śląskiej z wykorzystaniem metody on-site – opis inwestycji cz.2

Prace remediacyjnie w Rudzie Śląskiej z wykorzystaniem metody on-site – opis inwestycji cz.1

Tereny poprzemysłowe odegrały znaczącą rolę w rozwoju wielu miast europejskich, jednak w wyniku kryzysu i upadku przemysłu utraciły swoje pierwotne, a często wiodące znaczenie w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej miast. Obecnie w wyniku procesu rewitalizacji i remediacji tereny te są „odzyskiwane” dla społecznego użytkowania i mogą zyskać nowe gospodarcze bądź kulturalne znaczenie. W efekcie działań naprawczych wymagających … Continue reading Prace remediacyjnie w Rudzie Śląskiej z wykorzystaniem metody on-site – opis inwestycji cz.1

Oczyszczanie osadów dennych rzek i jezior

W wyniku sedymentacji oraz erozji, na dnie rzek, jezior, stawów i zbiorników zaporowych powstają osady denne. Powstają również w wyniku spływów powierzchniowych z terenów przyleglych zbiornikom wodnym – w tym z terenów rolniczych (substancje organiczne, pestycydy), miejskich i przemysłowych (metale ciężkie, ropopochodne, WWA, PCB). Jakość osadów decyduje jednocześnie o jakości wód będących integralną częścią środowiska. … Continue reading Oczyszczanie osadów dennych rzek i jezior

Pierwsza remediacja z wykorzystaniem zeolitów w Polsce!

We wrześniu 2020 roku REMEA rozpoczęła prace remediacyjne in situ, których celem jest redukcja stężeń metali (głównie arsenu) w środowisku gruntowym z wykorzystaniem stabilizacji zeolitami – to pierwsza tego typu remediacja gruntu w Polsce! Grunt zanieczyszczony jest arsenem, barem oraz rtęcią i zajmuje obszar ponad 2 ha. Zanieczyszczony grunt posiada pH na poziomie 2,5-3,0 powodując … Continue reading Pierwsza remediacja z wykorzystaniem zeolitów w Polsce!

Teren byłej Koksowni Orzegów wkrótce oddany do użytku

Przygotowania terenów rekreacyjnych na terenie byłej Koksowni Orzegów idą pełną parą! Razem z Menard Polska wykonujemy chodniki, nasadzenia nowych drzew oraz przygotowujemy się do wykonania instalacji elektrycznych i efektownego oświetlenia odrestaurowanych budynków jak i parku. Prace konstrukcyjne przy budynkach byłej koksowni, w tym wieży węglowej oraz budynku baterii pieców koksowniczych zostały zakończone, podobnie jak system … Continue reading Teren byłej Koksowni Orzegów wkrótce oddany do użytku

Bioremediacja w okolicach Bydgoszczy

Sytuacja epidemiologiczna pokrzyżowała nam terminy – ale kolejna bioremediacja wreszcie ruszyła! Tym razem działamy na terenie prywatnym położonym przy torach kolejowych w okolicy Bydgoszczy, gdzie kilka lat temu doszło do wycieku oleju z cysterny. Zanieczyszczenie migruje w warstwie gruntu na głębokości 0,3 – 2,5m p.p.t., w kierunku pobliskiej rzeki. Na drodze przepływu wykonaliśmy perforowane piezometry … Continue reading Bioremediacja w okolicach Bydgoszczy

REMEDIACJA EX SITU – W SAMYM SERCU WARSZAWY!

W czerwcu ze wsparciem HESUS Polska zrealizowaliśmy prace ex situ na działce w centrum Warszawy, na terenie której powstanie apartamentowiec. Grunt zanieczyszczony był węglowodorami C12-C35 (oleje), wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) oraz metalami ciężkimi, w projektowanej ilości 1000Mg. Źródłem zanieczyszczenia były zalegające na głębokości do około 2,5m p.p.t. zbiorniki wypełnione substancjami ropopochodnymi. Organoleptycznie można było stwierdzić, … Continue reading REMEDIACJA EX SITU – W SAMYM SERCU WARSZAWY!

Nowe prawo budowlane – konsekwencje zmian dla projektantów geotechnicznych

Piotr Kanty, Rafał Hałabura, Jakub Saloni, REMEA Sp. z o.o.  W Polsce proces projektowania geotechnicznego opisany jest w kliku różnych przepisach. Zachodzące zmiany, w tym najnowsza nowelizacja Prawo Budowlane i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wprowadzają kolejne doprecyzowania i wymagania. Mimo pozytywnego efektu podniesienia nacisku prawodawcy na ryzyka geotechniczne, powstała procedura … Continue reading Nowe prawo budowlane – konsekwencje zmian dla projektantów geotechnicznych

Ex situ w Lublinie

Na początku czerwca została wykonana remediacja ex situ, czyli załadunek, transport oraz utylizacja odpadu (zanieczyszczonego gruntu) z terenu budowy w Lublinie. W trakcie robót ziemnych stwierdzono obszar silnego zanieczyszczenia gruntu, powstały w trakcie rozbiórki zbiorników. Z uwagi na trwające prace budowlane, czas realizacji był na wagę złota! Grunt zanieczyszczony został składowany na nieprzepuszczalnej powierzchni a … Continue reading Ex situ w Lublinie

Ex situ we Wrocławiu

W maju Menard Sp. z o.o. i Remea ze wsparciem firmy Hesus Polska, zrealizowały remediację ex situ we Wrocławiu, na terenach byłych PGR! Teren ma zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Grunt zanieczyszczony był węglowodorami C12-C35 (oleje), w projektowanej ilości 3 500 m3. Z uwagi na historyczne wykorzystanie terenu, w trakcie prac ziemnych odkryto liczne mury … Continue reading Ex situ we Wrocławiu

#RazemDlaSzpitali

Pomagamy! Dołączyliśmy do grona 12-stu spółek z grupy VINCI działających w Polsce, które w dalszym ciągu wspierają medyków w walce z COVID-19.– Walka medyków z COVID-19 trwa. Celem akcji jest kontynuacja pomocy dla placówek i personelu medycznego na pierwszej linii frontu. Po raz kolejny dostarczyliśmy paczki z najbardziej potrzebnymi środkami ochrony dla służby zdrowia. Tym … Continue reading #RazemDlaSzpitali

Certyfikacja ISO

Jest nam miło poinformować, że z dniem 28.04.2020 REMEA Sp. z o.o. uzyskała certyfikację ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 oraz ISO9001:2015 w zakresie „Remediacje oraz rekultywacje terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych od projektu do realizacji. Pobór próbek do badań środowiskowych włącznie z opracowaniem raportów o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Badania geotechniczne.” Więcej o certyfikatach TUTAJ.

Wiosna na Stawie Kalina

Wokół stawu Kalina wiosna na całego. Zgodnie z harmonogramem prac, rok 2020 przeznaczony jest na liczne badania środowiska gruntowo-wodnego i pomiary oraz prace projektowe. Kilka dni temu rozpoczęto pasywny pomiar lotnych związków organicznych (VOC – ang. volatile organic compounds) przy pomocy rozmieszczonych wokół stawu tzw. próbników radiello. Jako najważniejszy składnik próbnika uważa się wkład (nabój) … Continue reading Wiosna na Stawie Kalina

Ochrona Środowiska w Polsce

Z okazji 5-cio lecia istnienia na rynku, Teraz Środowisko wydało specjalną, jubileuszowa publikację dotyczącą perspektyw na najbliższe lata z zakresu ochrony środowiska w Polsce. W imieniu Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych, którego jesteśmy patronem, zachęcamy do przeczytania wywiadu z dr. hab. inż. Mariuszem Czopem, członkiem i założycielem SIRTZ odnośnie jakości gruntów w Polsce (s.46). Publikacja … Continue reading Ochrona Środowiska w Polsce

Dłuższy termin dla BDO

Wydłużenie terminu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. Do tej pory, ostatecznym terminem na wystawianie papierowych kart przekazania odpadu był 30 czerwca 2020 a uzupełnienia w systemie elektronicznym można było wykonywać do 31 lipca 2020. #Tarczaantykryzysowa tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem … Continue reading Dłuższy termin dla BDO

COVID-19

Cały świat stoi dziś w obliczu niezwykle rozległego, dotyczącego każdego z nas osobno kryzysu zdrowotnego. We wszystkich krajach, w których działamy, jesteśmy zmobilizowani do udziału w wysiłkach na rzecz wyeliminowania pandemii. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, partnerów i podwykonawców jest naszym absolutnym priorytetem i dlatego ściśle przestrzegamy zaleceń władz publicznych. Chcielibyśmy wyrazić naszą … Continue reading COVID-19

Badania na Stawie Kalina

Dział badań REMEA Sp. z o.o. wykonał niedawno badania zanieczyszczenia wody i badania zanieczyszczenia gruntu obejmujące swoim zakresem obszar dna stawu Kalina. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości prowadzonych badań użyto odpowiedniego rodzaju próbników do pobierania próbek osadów powierzchniowych. Wiercenia prowadzono z platformy pływającej w rurach osłonowych. Wykonano otwory badawcze do głębokości 10 m poniżej dna zbiornika … Continue reading Badania na Stawie Kalina

Oficjalne otwarcie spółki REMEA w Polsce

Ahh co to był za wieczór… Inauguracyjna kolacja już za nami! Zimowy czwartkowy wieczór, warszawska Praga, stylowa Stalowa 52 Bistro, smooth jazz w tle – w tak klimatycznym otoczeniu świętowaliśmy oficjalne otwarcie spółki REMEA w Polsce. Zapraszamy Was na fotorelację z wydarzenia. Całość można obejrzeć na naszym profilu na FB.   The inauguration dinner is … Continue reading Oficjalne otwarcie spółki REMEA w Polsce

Odpad inny niż niebezpieczny

Czy jesteś pewny, że prawidłowo nadajesz kod odpadu wydobywanym gruntom i osadom? Czy robisz to zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów? Klasyfikacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi spoczywa na wytwórcy odpadu. Posiadając wyniki badań gruntu lub osadu, REMEA wykona analizę i opinię klasyfikującą kod odpadu. Napisz do nas! sjaniszewska@remea-group.com &nbsp Are you … Continue reading Odpad inny niż niebezpieczny

Konsultacje z mieszkańcami

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Świętochłowic za nami! Zobacz relację z wydarzenia TUTAJ. &nbsp The first meeting with the residents of Świętochłowice is behind us! Check out the meeting HERE.

EcoAvengers i Eco Przewodnik

Polski Związek Firm Deweloperskich opublikował EcoPrzewodnik dla firm deweloperskich. Autorzy przewodnika, EcoAvengers jak siebie nazywają, podpowiadają jak można budować ekologicznie. Logistyka, materiały i odpady budowlane, BADANIA GRUNTU i jego REMEDIACJA – sprawdź jaki ma to związek z byciem ECO Deweloperem. Przewodnik to podbrania TUTAJ. &nbsp The Polish Association of Developers has published The Eco Guidebook … Continue reading EcoAvengers i Eco Przewodnik

BDO dla wytwórców odpadów

Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy dotyczące Bazy Danych o Odpadach, które zobligowały podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne do ich ewidencji w systemie elektronicznym oraz uzupełniania elektronicznych Kart Przekazania Odpadu. Jak się jednak spodziewano, wraz z wejściem w życie nowych przepisów pojawiły się problemy z rejestracją w systemie, regularnym uzupełnianiem danych oraz problemem … Continue reading BDO dla wytwórców odpadów

Badania to podstawa

Pod koniec zeszłego roku 2019 drużyna REMEA wykonała prace terenowe dla RDOŚ we Wrocławiu. „W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono pionowy i poziomy zasięg zanieczyszczeń, a w przygotowanych projektach planów remediacji zaproponowano sposoby przeprowadzenia remediacji dla poszczególnych terenów.” Więcej o realizacji TUTAJ.

Zremediujemy Staw Kalina

Kilka miesięcy dialogu zaowocowało podpisaniem umowy z miastem Świętochłowice. Prace remediacyjne będą obejmowały ok. 5-hektarowy akwen i potrwają 43 miesiące. Wartość inwestycji to ponad 60 mln złotych. Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina to jak dotąd największa tego typu realizacji w Polsce. Wykonanie tak skomplikowanego zadania będzie niestety wiązało się z okresowymi … Continue reading Zremediujemy Staw Kalina