Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Aktualności

REMEDIACJA EX SITU – W SAMYM SERCU WARSZAWY!

W czerwcu ze wsparciem HESUS Polska zrealizowaliśmy prace ex situ na działce w centrum Warszawy, na terenie której powstanie apartamentowiec. Grunt zanieczyszczony był węglowodorami C12-C35 (oleje), wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) oraz metalami ciężkimi, w projektowanej ilości 1000Mg. Źródłem zanieczyszczenia były zalegające na głębokości do około 2,5m p.p.t. zbiorniki wypełnione substancjami ropopochodnymi. Organoleptycznie można było stwierdzić, … Continue reading REMEDIACJA EX SITU – W SAMYM SERCU WARSZAWY!

Nowe prawo budowlane – konsekwencje zmian dla projektantów geotechnicznych

Nowe prawo budowlane oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – konsekwencje zmian dla projektantów geotechnicznych Piotr Kanty, Rafał Hałabura, Jakub Saloni, REMEA Sp. z o.o.  W Polsce proces projektowania geotechnicznego opisany jest w kliku różnych przepisach. Zachodzące zmiany, w tym najnowsza nowelizacja Prawo Budowlane i rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i … Continue reading Nowe prawo budowlane – konsekwencje zmian dla projektantów geotechnicznych

Ex situ w Lublinie

Na początku czerwca zrealizowaliśmy załadunek, transport oraz utylizację zanieczyszczonego gruntu z terenu budowy w Lublinie. W trakcie robót ziemnych stwierdzono obszar silnego zanieczyszczenia gruntu, powstały w trakcie rozbiórki zbiorników. Z uwagi na trwające prace budowlane, czas realizacji był na wagę złota! Grunt zanieczyszczony został składowany na nieprzepuszczalnej powierzchni a wykop pogłębiany był do momentu uzyskania … Continue reading Ex situ w Lublinie

Ex situ we Wrocławiu

W maju Menard Sp. z o.o. i Remea ze wsparciem firmy Hesus Polska, zrealizowały remediację ex situ we Wrocławiu, na terenach byłych PGR! Teren ma zostać przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Grunt zanieczyszczony był węglowodorami C12-C35 (oleje), w projektowanej ilości 3 500 m3. Z uwagi na historyczne wykorzystanie terenu, w trakcie prac ziemnych odkryto liczne mury … Continue reading Ex situ we Wrocławiu

#RazemDlaSzpitali

Pomagamy! Dołączyliśmy do grona 12-stu spółek z grupy VINCI działających w Polsce, które w dalszym ciągu wspierają medyków w walce z COVID-19. – Walka medyków z COVID-19 trwa. Celem akcji jest kontynuacja pomocy dla placówek i personelu medycznego na pierwszej linii frontu. Po raz kolejny dostarczyliśmy paczki z najbardziej potrzebnymi środkami ochrony dla służby zdrowia. … Continue reading #RazemDlaSzpitali

Certyfikacja ISO

Jest nam miło poinformować, że z dniem 28.04.2020 REMEA Sp. z o.o. uzyskała certyfikację ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 oraz ISO9001:2015 w zakresie „Remediacje oraz rekultywacje terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych od projektu do realizacji. Pobór próbek do badań środowiskowych włącznie z opracowaniem raportów o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Badania geotechniczne.” Więcej o certyfikatach TUTAJ.

Wiosna na Stawie Kalina

Wokół stawu Kalina wiosna na całego. Zgodnie z harmonogramem prac, rok 2020 przeznaczony jest na wykonanie badań i pomiarów oraz prace projektowe. Kilka dni temu rozpoczęto pasywny pomiar lotnych związków organicznych (VOC – ang. volatile organic compounds) przy pomocy rozmieszczonych wokół stawu tzw. próbników radiello. Jako najważniejszy składnik próbnika uważa się wkład (nabój) – to … Continue reading Wiosna na Stawie Kalina

Ochrona Środowiska w Polsce

Z okazji 5-cio lecia istnienia na rynku, Teraz Środowisko wydało specjalną, jubileuszowa publikację dotyczącą perspektyw na najbliższe lata z zakresu ochrony środowiska w Polsce. W imieniu Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych, którego jesteśmy patronem, zachęcamy do przeczytania wywiadu z dr. hab. inż. Mariuszem Czopem, członkiem i założycielem SIRTZ odnośnie jakości gruntów w Polsce (s.46). Publikacja … Continue reading Ochrona Środowiska w Polsce

Dłuższy termin dla BDO

Wydłużenie terminu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. Do tej pory, ostatecznym terminem na wystawianie papierowych kart przekazania odpadu był 30 czerwca 2020 a uzupełnienia w systemie elektronicznym można było wykonywać do 31 lipca 2020. #Tarczaantykryzysowa tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem … Continue reading Dłuższy termin dla BDO

COVID-19

Cały świat stoi dziś w obliczu niezwykle rozległego, dotyczącego każdego z nas osobno kryzysu zdrowotnego. We wszystkich krajach, w których działamy, jesteśmy zmobilizowani do udziału w wysiłkach na rzecz wyeliminowania pandemii. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, partnerów i podwykonawców jest naszym absolutnym priorytetem i dlatego ściśle przestrzegamy zaleceń władz publicznych. Chcielibyśmy wyrazić naszą … Continue reading COVID-19

Badania na Stawie Kalina

Dział badań REMEA Sp. z o.o. wykonał niedawno badania obejmujące swoim zakresem obszar dna stawu Kalina. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości prowadzonych badań użyto odpowiedniego rodzaju próbników do pobierania próbek osadów powierzchniowych. Wiercenia prowadzono z platformy pływającej w rurach osłonowych. Wykonano otwory badawcze do głębokości 10 m poniżej dna zbiornika wodnego oraz pobrano osad powierzchniowy. … Continue reading Badania na Stawie Kalina

Oficjalne otwarcie spółki REMEA w Polsce

Ahh co to był za wieczór… Inauguracyjna kolacja już za nami! Zimowy czwartkowy wieczór, warszawska Praga, stylowa Stalowa 52 Bistro, smooth jazz w tle – w tak klimatycznym otoczeniu świętowaliśmy oficjalne otwarcie spółki REMEA w Polsce. Zapraszamy Was na fotorelację z wydarzenia. Całość można obejrzeć na naszym profilu na FB. The inauguration dinner is over! … Continue reading Oficjalne otwarcie spółki REMEA w Polsce

Odpad inny niż niebezpieczny

Czy jesteś pewny, że prawidłowo nadajesz kod odpadu wydobywanym gruntom i osadom? Czy robisz to zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów? Klasyfikacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi spoczywa na wytwórcy odpadu. Posiadając wyniki badań gruntu lub osadu, REMEA wykona analizę i opinię klasyfikującą kod odpadu. Napisz do nas! sjaniszewska@remea-group.com Are you sure … Continue reading Odpad inny niż niebezpieczny

Konsultacje z mieszkańcami

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Świętochłowic za nami! Zobacz relację z wydarzenia TUTAJ. The first meeting with the residents of Świętochłowice is behind us! Check out the meeting HERE.

EcoAvengers i Eco Przewodnik

Polski Związek Firm Deweloperskich opublikował EcoPrzewodnik dla firm deweloperskich. Autorzy przewodnika, EcoAvengers jak siebie nazywają, podpowiadają jak można budować ekologicznie. Logistyka, materiały i odpady budowlane, BADANIA GRUNTU i jego REMEDIACJA – sprawdź jaki ma to związek z byciem ECO Deweloperem. Przewodnik to podbrania TUTAJ. The Polish Association of Developers has published The Eco Guidebook for … Continue reading EcoAvengers i Eco Przewodnik

BDO dla wytwórców odpadów

Od 1 stycznia 2020 roku w życie weszły przepisy dotyczące Bazy Danych o Odpadach, które zobligowały podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne do ich ewidencji w systemie elektronicznym oraz uzupełniania elektronicznych Kart Przekazania Odpadu. Jak się jednak spodziewano, wraz z wejściem w życie nowych przepisów pojawiły się problemy z rejestracją w systemie, regularnym uzupełnianiem danych oraz problemem … Continue reading BDO dla wytwórców odpadów

Badania to podstawa

Pod koniec zeszłego roku 2019 drużyna REMEA wykonała prace terenowe dla RDOŚ we Wrocławiu. “W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono pionowy i poziomy zasięg zanieczyszczeń, a w przygotowanych projektach planów remediacji zaproponowano sposoby przeprowadzenia remediacji dla poszczególnych terenów.” Więcej o reazlizacji TUTAJ.

Zremediujemy Staw Kalina

Kilka miesięcy dialogu zaowocowało podpisaniem umowy z miastem Świętochłowice. Prace remediacyjne będą obejmowały ok. 5-hektarowy akwen i potrwają 43 miesiące. Wartość inwestycji to ponad 60 mln złotych. Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina to jak dotąd największa tego typu realizacji w Polsce. Wykonanie tak skomplikowanego zadania będzie niestety wiązało się z okresowymi … Continue reading Zremediujemy Staw Kalina