Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Badania to podstawa

09.01.2020

Pod koniec zeszłego roku 2019 drużyna REMEA wykonała prace terenowe dla RDOŚ we Wrocławiu. "W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono pionowy i poziomy zasięg zanieczyszczeń, a w przygotowanych projektach planów remediacji zaproponowano sposoby przeprowadzenia remediacji dla poszczególnych terenów." Więcej o realizacji TUTAJ.