Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Bioremediacja w okolicach Bydgoszczy

02.09.2020

Sytuacja epidemiologiczna pokrzyżowała nam terminy – ale kolejna bioremediacja wreszcie ruszyła! Tym razem działamy na terenie prywatnym położonym przy torach kolejowych w okolicy Bydgoszczy, gdzie kilka lat temu doszło do wycieku oleju z cysterny. Zanieczyszczenie migruje w warstwie gruntu na głębokości 0,3 – 2,5m p.p.t., w kierunku pobliskiej rzeki. Na drodze przepływu wykonaliśmy perforowane piezometry iniekcyjne do gł. 1,0m p.p.t. do podawania biopreparatu, który w ciągu roku ma zredukować stężenia substancji ropopochodnych do dopuszczalnych wartości. Zaprojektowano 3 cykle zatłaczania w odstępach około 2-ch miesięcy. Dodatkowo, wykonujemy zraszania powierzchniowe oraz zatłaczanie przez otwory tymczasowe (w obrębie terenu rolniczego, gdzie mogą być wykonywane prace rolnicze, mogące kolidować z lokalizacją piezometrów (P2, P3)). W ramach badań kontrolnych pobierane są próby gruntu z otworów na drodze przepływu substancji zanieczyszczających. Przewidywany termin zakończenia prac – maj 2021 roku.