Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

COVID-19

06.04.2020

Cały świat stoi dziś w obliczu niezwykle rozległego, dotyczącego każdego z nas osobno kryzysu zdrowotnego. We wszystkich krajach, w których działamy, jesteśmy zmobilizowani do udziału w wysiłkach na rzecz wyeliminowania pandemii. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, partnerów i podwykonawców jest naszym absolutnym priorytetem i dlatego ściśle przestrzegamy zaleceń władz publicznych.
Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, a w szczególności lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii frontu. W tych trudnych dniach należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa, zarówno tymi panującymi wewnątrz firmy jak i wszelkimi zaleceniami płynącymi od służby zdrowia.
#SafetyFirst #StaySafe

The health crisis that the world is facing today is exceptionally extensive. In all the countries where we operate, Menard, ConeTec and REMEA are mobilised to contribute to efforts to eradicate this pandemic. Protecting our employees, customers, partners and subcontractors’ health and safety is our absolute priority and that is why we are strictly applying public authorities’ recommendations. We would like to express our gratitude to all and especially to the doctors, nurses and healthcare workers who are on the front line. Take care and follow the safety instructions.