Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

DO POBRANIA

Ogólne Warunki Umów

Ogólne warunki umowy zawieranej na podstawie zamówienia składanego przez REMEA sp. z o.o. (warunki składania i przyjmowania Zamówień oraz wykonywania umowy dostawy, sprzedaży, o świadczenie usług, o dzieło, przewozu lub innej zawartej przez Zamawiającego i podmiot któremu Zamawiający złożył Zamówienie w wyniku przyjęcia Zamówienia).

Instrukcja BHP dla kontrahentów Remea Sp. z o.o.

Instrukcja BHP określająca podstawowe zasady i procedury BHP obowiązujące kontrahentów REMEA Sp. z o.o.

Instrukcja BHP transportu mechanicznego

Instrukcja BHP transportu mechanicznego dla kontrahentów Remea Sp. z o.o.