Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Działamy dalej na Zachemie!

22.01.2021

Miło nam poinformować, że po bardzo długim i wymagającym procesie wyłaniania partnera w trybie partnerstwa innowacyjnego konsorcjum firm (Remea Sp. z o.o., Remea Societe par actions simplifiee a associe unique, Menard sp. z o.o.) podpisaliśmy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy umowę wdrożeniową na "Zaprojektowanie i wybudowanie innowacyjnej instalacji dla potrzeb oczyszczania wraz z prowadzeniem działań remediacyjnych" terenów po Zachemie.

Realizacja kontraktu będzie obejmowała przeprowadzenie remediacji z wykorzystaniem innowacyjnej metody technicznej "pump and treat" czyli "pompuj i oczyszczaj”, która polega na wypompowaniu zanieczyszczonej wody gruntowej, oczyszczeniu wód podziemnych w instalacji i zatłoczeniu wstępnie oczyszczonej wody do warstwa wodonośnej.

Fot.: RDOŚ w Bydgoszczy