Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Konstrukcja budynku biurowego, Francja

Oczyszczenie przed budową

W ramach konstrukcji budynku biurowego składającego się z 5 poziomów podziemia firmie REMEA zlecono obniżenie lustra wód gruntowych i przeprowadzenie uzdatniania. W surowej wodzie wykazano obecność zawiesin w ilości 6,9 mg/l, śladowych ilości metali (Cr + Zn) w ilości 0,0135 mg/l i chlorowanych lotnych związków organicznych w ilości 0,045 mg/l. 

Prędkość pompowania wynosiła od 50 m3/h do 100 m3/h.

Na podstawie tych informacji zainstalowano przystosowaną i zdalnie sterowaną linię uzdatniania. Instalacja opierała się na przetwarzaniu na trzech poziomach:

  • Poziom 1: Zmniejszenie ilości zawiesin (mogących być nośnikiem metali) i ewentualnych pływających węglowodorów
  • Poziom 2: Zmniejszenie ilości zawiesin szczątkowych i metali śladowych poprzez filtrację
  • Poziom 3: Wychwytywanie związków organicznych za pomocą węgla aktywnego.

Cała linia była sterowana zdalnie dzięki obecności czujników poziomu, ciśnienia i przepływu.

Dwa razy w miesiącu technik firmy REMEA przeprowadzał monitoring analityczny i konserwacyjny (ciśnienie, przetworzona objętość, wypłukiwanie itp.).

Jednostka uzdatniła w sumie 38 685 m3 wody.