Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Remediacja terenu fabryki chemicznej we Francji

Remediacja terenu fabryki chemicznej we Francji

REMEA stworzyła instalację do oczyszczenia terenu zakładu produkcji barwników tekstylnych należących do 2011r. do firmy Clariant. Celem było oczyszczenie 130 000 ton zanieczyszczonego gruntu. Proces remediacji zostanie przeprowadzony w ograniczonym obszarze. Po ukończeniu tej pracy, która potrwa 60 000 godzin, 90% gruntu zostanie poddane recyklingowi a następnie oczyszczony grunt zostanie ponownie zagospodarowany. Projekt ma trwać 18 miesięcy. Prace ziemne oraz oczyszczanie gruntu rozpoczęły się w 2018 roku.