Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Czyszczenie kolektorów kanalizacyjnych, Francja

Innowacyjne rozwiązania dla odważnego projektu

Jako posiadacz ponad 500 km kanałów i kolektorów kanalizacyjnych, związek uzdatniania wody w aglomeracji paryskiej SIAAP odgrywa kluczową rolę w oczyszczaniu ścieków w regionie francuskiej stolicy. Sieć kanalizacyjna firmy transportuje codziennie do 100 000 m3 ścieków, co naturalnie pociąga za sobą gromadzenie się osadu, szczególnie u podstawy kolektora.

W projekt czyszczenia kolektora Sèvres-Achères branche de Rueil (SAR) zaangażowane były firmy REMEA (zajmująca się oczyszczaniem i uzdatnianiem wody) oraz BESSAC (specjalizująca się w projektowaniu i konstrukcji maszyn do drążenia tuneli). Połączenie fachowej wiedzy tych dwóch przedsiębiorstw pozwoliło sprostać typowym w przypadku takich prac wyzwaniom, takim jak obecność gazów toksycznych, złe warunki sanitarne czy trudności w zbiórce i transporcie nieczystości na powierzchnię.

Teren prac

Prace w górnej części kanału SAR, o długości 6250 m i średnicy od 3,15 do 3,75 m, obejmowały :

  • l’extraction, le transport et le traitement des produits de curage à partir de 2 puits d’accès seulement (2 520 m3),
  • le nettoyage des regards d’accès et de certaines parties du radier de l’émissaire,
  • le traitement des eaux.

Projekt nowej maszyny do czyszczenia osadów

W celu osiągnięcia lepszych wyników do czyszczenia oraz do transportu piasku do kontenera samowyładowczego użyto dwóch osobnych urządzeń. Każde z nich zostało zaprojektowane w sposób zapewniający jak największą wydajność w zakresie danej funkcji oraz gwarantujący bezpieczeństwo operatora.

Instalacja mobilnej stacji uzdatniania wody

Aby umożliwić odcięcie od sieci części kolektora poddawanej czyszczeniu, a jednocześnie utrzymać dopływy z potoku Marivel (wynoszące około 1200 m3 wody dziennie, co odpowiada produkcji ścieków w miejscowości liczącej 5000 mieszkańców), postanowiono zainstalować tymczasową stację uzdatniania wody, dzięki której można było uniknąć odprowadzania nieoczyszczonej wody bezpośrednio do Sekwany.

Stacja działała 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a przy jej projektowaniu zespoły REMEA zadbały o niezawodność i bezpieczeństwo działania.