Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Modernizacja budynku La Samaritaine w Paryżu, Francja

Wdrożenie jednostki uzdatniania wody w ograniczonej przestrzeni miejskiej

Na początku 2017 roku firma REMEA zainstalowała jednostkę uzdatniania wody na potrzeby projektu modernizacji paryskiego budynku La Samaritaine.

W wodach podziemnych wykazano śladowe ilości związków chloru i metali, a także zawiesin.

Do realizacji przestrzeni podziemnych należało obniżyć poziom wód gruntowych, dlatego przeprowadzono ich wypompowanie. Przed spuszczeniem wypompowanej wody do Sekwany firma REMEA przeprowadziła jej uzdatnianie.

Procesy dekantacji i filtracji pozwoliły obniżyć poziom zanieczyszczeń. Ponadto na wysokości zamontowano 120 m ciśnieniowych rur z PVC w celu połączenia obszaru stacji ze ściekami, przystosowując się tym samym do ograniczeń placu budowy.