Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Oczyszczanie wody skażonej chromem i chlorkami przy pomocy BPR z wymiennymi filtrami, Francja

Remediacja wód gruntowych o dużej zawartości chromu i chlorków

W 2014 r. firmie REMEA zlecono wykonanie przepuszczalnej bariery reaktywnej na terenie zakładu produkcji wyposażenia samochodowego. Na miejscu stwierdzono wysokie stężenia chromu sześciowartościowego i rozpuszczalników chlorowanych (PCE, TCE), które przedostawały się do wód gruntowych. Zaproponowano oczyszczenie wód w dolnym biegu, na granicy zakładu przy pomocy przepuszczalnej bariery reaktywnej z zastosowaniem żelaza o stopniu utlenienia 0 do redukcji chlorków i związków chromu.

Powierzchnia gleby miała formę wałów, pod którymi znajdowała się warstwa piaszczystej gliny o grubości od 1 do 4 m. Poniżej, na głębokości 4–15 m, następowała warstwa margli zawierająca zwarte i twarde pokłady wapienne. Stężenie zanieczyszczeń sięgało 240 mg chromu, 1,4 mg PCE oraz 1,5 mg TCE na litr wody.

Zastosowane rozwiązanie polegało na zainstalowaniu przepuszczalnej bariery reaktywnej umożliwiającej wyłapanie warstwy zanieczyszczeń i oczyszczanie wód bez zakłócania ich przepływu. Przedsięwzięcie zrealizowano poprzez skonstruowanie wykonanej techniką soil mixing ściany o długości 220 m i głębokości 3 m, wyposażonej w trzy bramy. W skład każdej bramy wchodziła masa drenażowa zbierająca wodę dopływową, brama filtrująca przymocowana do gruntu za pomocą zaczynu bentonitowo-cementowego oraz masa drenażowa odprowadzająca wodę w dół strumienia. Każda z bram filtrujących, zawierających żelazo zerowartościowe, została wyposażona w 2 lub 3 filtry ze stali nierdzewnej oraz w narzędzia kontrolne.