Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Restrukturyzacja historycznej strefy przemysłowej Barangaroo, Australia

Aménagement de la zone portuaire

Realizowany na obszarze 22 hektarów ogromny projekt przebudowy położonej na zachód od portu w Sydney historycznej strefy przemysłowej Barangaroo to jedna z najbardziej ambitnych na świecie inicjatyw rewitalizacji obszaru miejskiego.

Na terenie projektu ma powstać park, trzy wieżowce mieszkalne i biznesowe, hotel z kasynem oraz strefa handlowa. Całość powinna być gotowa pod koniec 2023 roku.

Lokalne zespoły REMEA, Menard i Soletanche Bachy przeprowadziły prace polegające na budowie murów oporowych w ramach projektu remediacji gleb oraz konstrukcji ścian oporowych wieżowców.

Do realizacji projektu wykorzystano całą gamę technik SoilTeam: metodę iniekcji strumieniowej, mikropale, ścianę szczelinową, bentonitowe ściany gruntowe itp. Specyficzny charakter projektu wymagał zastosowania starannie dobranych środków. Zespół musiał zmierzyć się z pewnymi problemami natury geotechnicznej i środowiskowej. Były one związane bezpośrednio z charakterem terenu (silnie zanieczyszczona gleba zawierająca sztuczne materiały i zasypy) oraz z bliskością obszaru portowego. Z tego względu prace remediacyjne były prowadzone w przestrzeniach o obniżonym ciśnieniu, a członkowie zespołu wyposażeni byli w specjalny sprzęt, taki jak aparaty oddechowe, przez co nietrudno byłoby ich pomylić z grupą astronautów!