Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Spalarnia w aglomeracji Marsylii, Francja

Opróżnienie zbiorników na wodę gaśniczą i odwodnienie osadów

W listopadzie 2013 r. w wieloodziałowym centrum unieszkodliwiania odpadów EveRé w miejscowości Fos sur Mer (13) we Francji wybuchł pożar, który doprowadził do zniszczenia części obiektów.

W trakcie gaszenia ognia zużyta woda gaśnicza gromadzona była w sieci wód opadowych i przechowywana w kilku obecnych w obiekcie zbiornikach. Ścieki zostały częściowo odwodnione, ale na skutek sedymentacji w głównych zbiornikach pozostał osad. Te zbiorniki to:

  • 2 stawy fitoremediacyjne – każdy o pojemności 1500 m³ 
  • 2 osadniki wstępne – każdy o pojemności 300 m³  
  • 2 zalewy – każdy o pojemności 4000 m3

W związku z tym zlecono firmie REMEA całkowite opróżnienie tych 6 zbiorników oraz rekultywację zbiorników fitoremediacyjnych.

Poszczególne konstrukcje nie obejmują podłoża, lecz zapewniającą szczelność geomembranę. Osady przeznaczone do oczyszczenia są mieszanką szlamu organicznego i piasku. Piasek umożliwia obciążenie geomembrany w celu przeciwdziałania wszelkim pionowym naporom wód gruntowych w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i niskiego poziomu wody w zbiorniku.

Zastosowano technikę odmulania na sucho poprzez hydrooczyszczanie i zasysanie ze wszystkich zbiorników. Osady płynne zostały bezpośrednio wypompowane przez 3 wozy do hydrooczyszczania, a następnie odwodnione po przeprowadzeniu flokulacji w workach systemu Geotuba. Zbiorniki fitoremediacyjne zostały poddane całkowitej rekultywacji poprzez wymianę zanieczyszczonej masy drenażowej i zasadzenie 4000 sztuk trzciny. Zanieczyszczony piasek został bezpośrednio zassany przez maszynę ssącą wyposażoną w pomocniczą minikoparkę. Zanieczyszczony piasek ze zbiorników fitoremediacyjnych został przesiany w celu odzyskania kłączy, a następnie odłożony z powrotem na miejsce. Cały odwodniony szlam, czyli 450 ton osadu o suchości przekraczającej 50%, został przetransportowany do zakładu przetwórczego (biocentrum).