Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Zastosowanie systemu Geotuba do odwadnienia szlamu, Francja

Odmulanie zalewu przemysłowego

W marcu 2017 roku firma REMEA przeprowadziła odmulanie głównego zbiornika ściekowego ArcelorMittal o powierzchni 2200 m2 na terenie zakładu firmy w Fos-sur-Mer (13).

Wydobywanie szlamu ze zbiornika zostało zrealizowane przy użyciu pompy pogłębiającej wyposażonej w ochronny kołnierz mający na celu ograniczenie ponownego powstawania zawiesiny. Po procesie pompowania i uspokojeniu wzburzonego zbiornika płynny szlam został poddany flokulacji w celu zgromadzenia cząstek stałych i umożliwienia filtracji.

Po flokulacji szlam został osuszony i odwodniony w 2 geotubach na powierzchni 250 m2. Filtrat pochodzący z procesu osuszania po obróbce separatorem węglowodorowym w celu wyłapania cząstek pływających (węglowodorów) został odesłany do zbiornika.

W celu ograniczenia ilości pompowanego szlamu wykorzystano technologię mikrofiltracji membranowej realizowanej przez geotubę. Dzięki temu z 1800 m3 dekantowanego płynnego szlamu z dna zbiornika do oddziału zewnętrznego przekazano zaledwie 400 m3 odwodnionego osadu, co stanowi 4,5-krotne ograniczenie ilości przetwarzanego materiału.

Podczas prac pozycja pompy była stale rejestrowana za pomocą systemu GPS. Ścieki i szlam były regularnie analizowane w terenie (mętność, zawiesiny i masa sucha) za pomocą wyposażenia mobilnego, a następnie przeprowadzano dodatkowe analizy w zatwierdzonym laboratorium zewnętrznym. Wydajność pompowania została potwierdzona przez dwa pomiary głębokości – przed i po pracach.

Wyniki analizy wykazały, że odmulanie zalewu nie miało wpływu na jakość ścieków, gwarantując tym samym przestrzeganie progów określonych w dekrecie prefekturalnym dotyczącym eksploatacji terenu.