Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Badania stanu zanieczyszczeń powierzchni ziemi – kto i kiedy powinien je wykonać?

Konieczność badania zanieczyszczeń gruntów zależy od interesariusza

Z uwagi na przepisy prawa, a w szczególności ustawę POŚ, władający powierzchnią ziemi może być zobligowany przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska do wykonania badania zanieczyszczenia ziemi, gdy istnieją przesłanki, że prowadzona działalność na tym terenie przed 30 kwietnia 2007r. mogła z dużym prawdopodobieństwem powodować zanieczyszczenie (POŚ art. 101f). Wykonującym sprawdzające badania środowiskowe w każdym innym przypadku może być z urzędu regionalny dyrektor ochrony środowiska (POŚ art. 101g), który ma prawo wstępu na teren władającego powierzchnią ziemi w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania gruntu, w wyniku którego powstaje dokumentacja badań podłoża gruntowego. To powoduje, że władający powierzchnią ziemi powinien mieć świadomość jaka jest historia terenu, co można znaleźć w ziemi, którą posiada lub którą zamierza kupić. Z wyprzedzeniem powinien zatem sprawdzić czy teren jest czysty czy też nie i jakie skutki prawne mu grożą, w przypadku gdy mamy do czynienia z zanieczyszczeniem historycznym. Wynika to z faktu, że takie zanieczyszczenie nie tylko może zanieczyścić posiadany teren, ale również może negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie.

Drugą grupą interesariuszy są kupujący działkę, dom czy mieszkanie. O co pytać dewelopera czy sprzedawcę przed zawarciem transakcji? Kupując nieruchomości, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi dodatkowymi kosztami związanymi z remediacją, powinno się pytać sprzedawców czy zostały wykonane odpowiednie badania zanieczyszczenia ziemi lub badania środowiskowe pod budowę, sprawdzające przed budową inwestycji oraz poprosić o ich okazanie. Dużą czujnością należy się wykazać, gdy pod budowę nieruchomości zostały wykorzystane działki poprzemysłowe, które kiedyś zlokalizowane na obrzeżach, wraz z rozwojem aglomeracji miejskich zostały przez nie wchłonięte. Tereny poprzemysłowe są dzisiaj atrakcyjne pod względem lokalizacji, ale może to być grunt problematyczny ze względu na niebezpieczny ładunek chemiczny jaki może zawierać. Zanieczyszczenia ziemi w miastach niestety stają się coraz powszechniejszym problemem. Jeśli na terenie zostały wykonane wiarygodne badania ziemi pod budowę i wyniki mieszczą się w dopuszczalnych normach, można mieć wtedy pewność, że jest to bezpieczny teren pod budowę i zakup nieruchomości nie przysporzy w przyszłości kłopotów. Bezpieczny grunt to podstawa.

Oblicz ile to kosztuje!

Wycena badania zanieczyszczeń
gruntu i wody

Jak prawidłowo wykonywać badania?

Charakterystyka badań

Zapewniamy jakość badań zanieczyszczeń

Dlaczego jest to takie ważne?