Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Wycena badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Wykonamy badania gruntu i wody na Waszej inwestycji!

Dlaczego my?

Jako profesjonalny i odpowiedzialny partner biznesowy, zapewniamy Klientom remediacje terenów budowlanych, włącznie z wykonaniem badania terenu pod względem występowania zanieczyszczeń chemicznych w gruncie, wodzie oraz powietrzu gruntowym oraz analizy chemiczne gruntu i wody.
Dajemy Klientom gwarancje na nasze profesjonalne badania gruntu (badania sozologiczne). Wszystkie etapy badań wykonanych przez nas są przeprowadzone w sposób rzetelny, a akredytowany pobór prób do badania zanieczyszczenia wody i gruntu jest wykonany z zachowaniem najwyższej jakości.
Jesteście pewni, że otrzymujecie wiarygodne badania gruntu i wody
W przypadku skomplikowanych zagadnień, dysponujemy laboratorium badawczym we Francji, które przeprowadza badania chemiczne gruntu i wody i ich analizę, umożliwiając tym samym dobranie optymalnego rozwiązania zarówno pod względem kosztu badań gruntu i wody, jak i pod względem wykonawczym
Dobieramy rozwiązania, aby badania zanieczyszczeń wody i gruntu i koszt badań były optymalne i dopasowane indywidualnie do potrzeb oraz możliwości finansowych Klienta.
Przed rozpoczęciem inwestycji należy pamiętać, aby przeprowadzić audyt środowiskowy, który pozwoli inwestorowi określić ryzyko środowiskowe związane z planowaną inwestycją oraz zweryfikować, czy działania przedsiębiorcy nie kolidują z ochroną środowiska. Audyt środowiskowy może ochronić inwestora przed potencjalnymi karami finansowymi i jednocześnie przyczynić się do ograniczenia szkody w środowisku do minimum. Samo badanie zanieczyszczenia wody i gruntu nie wystarczy. Według prawa unijnego i polskiego przy pewnych rodzajach przedsięwzięć konieczna może się okazać ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) tej inwestycji budowlanej. Listę przedsięwzięć zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397ze zm.).

Chcesz wiedzieć jaki jest koszt badań gruntu i wody przeprowadzonych w sposób odpowiadający wymaganiom prawnym?

Skorzystaj z naszego kalkulatora i dowiedz się jaki jest koszt wykonania wiarygodnych badań chemicznych gruntu i wody!

Jaka jest cena badań gruntu i wody

Badania stanu zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Kto i kiedy powinien je wykonać?

Zapewniamy jakość badań zanieczyszczeń

Dlaczego jest to takie ważne?

Jak prawidłowo wykonywać badania?

Charakterystyka badań