Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Co to jest remediacja?

Remediacja to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się. Stosowane metody remediacji mają na celu doprowadzenie do tego, aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu (art. 3 pkt. 31 b POŚ).

Remediacje zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska ma przeprowadzić władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Zobowiązany jest on do tego, aby przeprowadzona została remediacja gleby, ziemi i wód gruntowych (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101h).