Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Nasza oferta

OFERTA REMEDIACYJNA

 • nadzór nad pracami remediacyjnymi,
 • monitoring i kontrola efektu ekologicznego,
 • badania powykonawcze,
 • raporty częściowe oraz końcowe z prowadzonych prac,
 • opinia klasyfikująca kod odpadu z ustaleniem sposobu postępowania z odpadem.
Zadaj pytanie

Sylwia Janiszewska
e-mail: sjaniszewska@remea-group.com
Telefon: +48 517 618 683

OFERTA GEOTECHNICZNA I ŚRODOWISKOWA

 • badania geologiczne / badania środowiskowe:
 • wiercenie geotechniczne,
 • badania presjometryczne,
 • sondowania statyczne – sonda stożkowa CPT/CPTU,
 • badania sondą krzyżakową FVT (VANE TEST),
 • badania stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego,
 • monitoring dynamiczny i pasywny powietrza,
 • badania powietrza przenośnym detektorem fotojonizacyjnym (PID),
 • badania wody multiparametrem
 • wykonywanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, w tym:
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego,
 • projekt robót geologicznych,
 • projekt geotechniczny,
 • opinia geotechniczna,
 • raport o stanie środowiska.
Wstępna wycena badania zanieczyszczeń gruntu i wody

Skorzystaj z naszego kalkulatora i dowiedź się jaki jest koszt wykonania wiarygodnych badań chemicznych gruntu i wody!

Zadaj pytanie

Ewa Iwanicka e-mail: eiwanicka@remea-group.com Telefon: +48 501 236 907

Badania stanu zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Kto i kiedy powinien je wykonać?

Zapewniamy jakość badań zanieczyszczeń

Dlaczego jest to takie ważne?

Jak prawidłowo wykonywać badania?

Charakterystyka badań