Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Nasza oferta

OFERTA REMEDIACJA

 • bioremediacja wód podziemnych oraz gruntu, 
 • oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego metodą pump &treat ,
 • mechaniczna ekstrakcja związków lotnych (venting) z gruntu,
 • sczerpywanie wolnego produktu (skimming) z gruntu oraz wody podziemnej,
 • utlenianie/ redukcja chemiczna zanieczyszczeń w gruncie i wodach podziemnych,
 • solidyfikacja gruntu,
 • pionowe bariery nieprzepuszczane w środowisku z ładunkiem chemicznym,
 • przepuszczalne bariery reaktywne PRB,
 • soilwashing,
 • oczyszczanie stawów i jezior,
 • oczyszczanie refulatu z głębienia dna portów i kanałów portowych, 
 • odwadnianie osadów,
 • oczyszczanie wód podziemnych z ładunku zanieczyszczeń chemicznych,
 • nadzór nad pracami remediacyjnymi,
 • monitoring i kontrola efektu ekologicznego,
 • badania powykonawcze,
 • raporty częściowe oraz końcowe z prowadzonych prac,
 • analiza odpadu pod względem klasyfikacji kodu odpadu.
Zadaj pytanie

Sylwia Janiszewska
e-mail: sjaniszewska@remea-group.com
Telefon: +48 517 618 683

OFERTA BADANIA ŚRODOWISKOWE I GEOTECHNICZNE

 • wiercenie geotechniczne / geologiczne,
 • sondowania presjometryczne PMT,
 • sondowania statyczne – sonda stożkowa CPT/CPTU, 
 • sondowania statyczne – sonda stożkowa SCPTU, 
 • sondowania dynamiczne – sonda stożkowa DPL/DPM/DPH, 
 • sondowania dylatometrem – sonda DMT,
 • badania sondą krzyżakową FVT (VANE TEST), 
 • badania stopnia zanieczyszczenia środowiska
  • grunt:
  • woda podziemna:
   • pobór próbek wody do badań laboratoryjnych,
   • badania laboratoryjne, 
   • badania in situ (w terenie) multiparametrem – pHwskaźnik zdolności utleniania, tlen, przewodność elektryczna, rezystancja, TDS,
  • powietrze / powietrze gruntowe:
   • monitoring dynamiczny i pasywny powietrza,
   • badania powietrza przenośnym detektorem fotojonizacyjnym (PID),
   • pobór powietrza gruntowego wraz z badaniami laboratoryjnymi,
 • dokumentacja z przeprowadzonych badań:
 • raport o stanie środowiska,
 • dokumentacja badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 
 • opinia geotechniczna, 
 • projekt geotechniczny, 
 • projekt robót geologicznych, ,
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska.
Wstępna wycena badania zanieczyszczeń gruntu i wody

Skorzystaj z naszego kalkulatora i dowiedź się jaki jest koszt wykonania wiarygodnych badań chemicznych gruntu i wody!

Zadaj pytanie

Ewa Iwanicka
e-mail: eiwanicka@remea-group.com
Telefon: +48 501 236 907

Badania stanu zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Kto i kiedy powinien je wykonać?

Zapewniamy jakość badań zanieczyszczeń

Dlaczego jest to takie ważne?

Jak prawidłowo wykonywać badania?

Charakterystyka badań

Sposoby oczyszczania wody gruntowej

Praktyka i regulacje prawne