Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Remediacja terenów poprzemysłowych

Działki przemysłowe i tereny poprzemysłowe - atrakcyjne, ale problematyczne

Rewitalizacja i rekultywacja gruntów w przypadku dawnych terenów przemysłowych stanowi poważne wyzwanie, któremu muszą stawić czoła właściciele gruntów oraz osoby podejmujące decyzje w kwestiach planowania przestrzennego. Obecnie większość inwestorów ma świadomość, że działki przemysłowe mogą być zanieczyszczone. Niestety większość z nich nie zdaje sobie sprawy ze skali odpowiedzialności spoczywającej na inwestorze i wykonawcy, mogącej mieć nie tylko skutki prawne, ale także finansowe. Poza bezpośrednimi roszczeniami ze strony klienta, który nabył mieszkanie na zanieczyszczonej historycznie działce przemysłowej, istnieje duże ryzyko roszczeń ze strony sąsiedztwa (mieszkańcy okolicznych budynków) wynikających z możliwości wtórnego zamieszczenia również pobliskich działek. Mechanizm taki umożliwia Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Dysponujemy doświadczeniem w tej dziedzinie. Dzięki wyspecjalizowaniu się w metodach „on-site” oraz zdolności do przygotowywania kompleksowych ofert, u nas możliwa jest skuteczne oczyszczanie biologiczne (bioremediacja) gleby, gruntów i wód gruntowych.

Nasze atuty
  • Operacyjna niezawodność, jaką dysponuje międzynarodowa firma z wieloletnim doświadczeniem;
  • Rekultywacja i remediacja gruntu w oparciu o szeroki zakres rozwiązań on-site i in-situ

NASZE TECHNOLOGIE

  • Redukcja objętości poprzez przesiewanie, płukanie i zagęszczanie;
  • Oczyszczanie biologiczne (Bioremediacja);
  • Mechaniczna ekstrakcja związków lotnych;
  • Sczerpywanie w wykopach (Skimming) i odwiertach (Oil Deep Skimming), ekstrakcja wielofazowa;
  • Utlenianie, redukcja, stabilizacja/solidyfikacja in-situ:
  • poprzez iniekcję TAMSOL

  • soil mixing (DSM, Springsol)