Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Remediacja wód gruntowych

Na dawnych terenach przemysłowych często występuje problem migracji zanieczyszczenia wód gruntowych. W takich przypadkach, usunięcie lub kontrola samych źródeł zanieczyszczenia wód nie wystarczy i konieczne są działania remediacyjne z uwzględnieniem przepływu wód gruntowych.

Projektujemy i wdrażamy rozwiązania w zakresie usuwania zanieczyszczenia wód, dostosowane do potrzeb klienta, w oparciu o autorskie techniki i 20 lat doświadczenia w realizacji projektów przez grupę Soletanche Freyssinet.

Nasze atuty
  • Projekt, przygotowywany na podstawie nowoczesnych metod badań;
  • Szeroki asortyment techniki metod usuwanie zanieczyszczenia wód umożliwiający optymalizację kosztów każdego projektu;
  • Kontrola i monitoring na każdym etapie prowadzonych prac.

Uzdatnianie wody

na potrzeby projektu budowy nieruchomości

NASZE TECHNOLOGIE

  • Usuwanie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez odwadnianie;
  • Bariery filtracyjne ograniczające rozprzestrzenianie zanieczyszczeń wód gruntowych: studnie filtracyjne, rowy odwadniające;
  • Ograniczanie rozprzestrzeniania się w płaszczyźnie pionowej i poziomej: pionowe i poziome bariery nieprzepuszczalne: ściany szczelinowe z geomembraną (opcjonalnie), Soil Mixing (Trenchmix, Geomix);
  • Metoda "pompuj i oczyszczaj" z wydajnością od 5 do 250 m³/godz.: oczyszczanie fizykochemiczne, biologiczne;
  • Chemiczne utlenianie (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) i redukcja;
  • Przepuszczalna bariera reaktywna (Permeable Reactive Barrier);