Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Usługi dodatkowe

Kompleksowe rozwiązywanie problemów zanieczyszczenia powierzchni ziemi (w tym zanieczyszczenia chemicznego) oraz zastosowanie nowoczesnych technik sprawia, że REMEA wspiera Klientów obsługą porealizacyjną i serwisową zainstalowanych urządzeń.  W zakres w/w działań wchodzi:

  • monitoring i kontrola efektów ekologicznych w długiej perspektywie czasowej,
  • wymiana i utylizacja filtrów,
  • utylizacja zbiorników i innych elementów systemu oczyszczania,
  • dokumentacje powykonawcze,
  • opinie i raporty z przeprowadzonych prac,
  • analizy specjalistyczne,
  • badania powykonawcze*.

*Zgodnie z art. 101l, ust. 4 ustawy POŚ, po wykonaniu procesu remediacji, niezależnie od wykorzystanej metody, należy przeprowadzić badania chemiczne gruntu w celu potwierdzenia, że wszystkie zanieczyszczenia chemiczne na przedmiotowym terenie zostały oczyszczone lub ograniczono ich rozprzestrzenianie w sposób, który nie będzie powodował ryzyka dla ludzi lub środowiska. W tym celu należy pobrać w akredytowany sposób próby gruntu i wód podziemnych i wykonać ich akredytowane badania. Sposób poboru i badania w laboratorium są tożsame z tymi prowadzonymi przed rozpoczęciem remediacji, tj. na etapie określania stopnia zanieczyszczenia chemicznego terenu. Zagospodarowanie wody i urobku z badań końcowych również powinno się odbywać w sposób analogiczny do badań początkowych.

Jeśli badania chemiczne gruntu wykażą, że w żadnej z pobranych prób nie występują już ponadnormatywne ilości substancji powodujących ryzyko, remediacja może zostać zakończona.