Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ

Jako odpowiedzialna firma, w centrum naszego zainteresowania stawiamy zdrowie, bezpieczeństwo oraz środowisko. Naszym celem jest bezwypadkowość, tak więc nasza polityka bezpieczeństwa opiera się na zaangażowaniu zarówno zarządu jak i każdego pracownika, w kierunku gruntownych zmian w zakresie bezwzględnego przestrzegania BHP i ochrony środowiska. W trakcie prowadzenia naszych prac regularnie monitorujemy poziom zanieczyszczeń w powietrzu, sprawdzając zgodność ze środkami ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, aby jak najlepiej chronić zdrowie naszych pracowników i okolicznych mieszkańców oraz środowisko.

Nasz wielodyscyplinarny zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów i kierowników dostarcza specjalistyczną wiedzę w zakresach:

- Analiza problemów
- Opracowywanie najlepszych strategii
oczyszczania
- Badania laboratoryjne
- Modele i symulacje cyfrowe
- Wdrażanie zalecanych rozwiązań

Wybór sposobu oczyszczania jest podyktowany spodziewanymi wynikami dla każdej metody: chemicznej, biologicznej, fizycznej, termicznej. Pod uwagę brane są także koszty i związane z tym aspekty techniczne i finansowe, oraz zagadnienia BHP i ochrony środowiska.

Inwestujemy w innowacje. W ramach własnych badań, lub we współpracy z czołowymi partnerami, nasz program badawczo-rozwojowy obejmuje:

- Ciągłe poszukiwanie nowych procedur umożliwiających degradację, neutralizację lub wydobycie zanieczyszczeń
- Doskonalenie technik i urządzeń stosowanych w celu zwiększenia kontaktu zanieczyszczenia z odpowiednio dobranymi reagentami, co jest kluczem do sukcesu każdego rodzaju obróbki zanieczyszczeń.

Posiadamy unikalne portfolio własnych ekspertyz i patentów.