Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

O FIRMIE

Usuwamy zanieczyszczenia, aby zbudować nową przyszłośĆ

Remea Sp. z o.o. na rynku polskim istnieje od 2015 roku. Do końca 2019 roku REMEA stanowiła Dział Remediacji firmy Menard Sp. z o.o. a od 2020 roku jest wyodrębnioną spółką, samodzielnie działającą na rynku polskim. Na świecie REMEA istnieje od 15 lat (dawniej Sol Environment) świadcząc usługi na całym świecie.
Remediacja i wywóz zanieczyszczonego gruntu jest głównym problemem rozwoju przemysłowego i regionalnego. REMEA oferuje badania środowiskowe, geologiczne i geotechniczne oraz remediację eksploatowanych terenów i zarządzenie procesem przedostawania się zanieczyszczeń, dzięki czemu można realizować projekty budowlane na czystym i bezpiecznym podłożu. REMEA stosuje innowacyjne metody oczyszczania środowiska in situ, ex situ oraz on site, dostosowując metodę do indywidualnych potrzeb klienta, stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz możliwości finansowych.

Główne obszary działania REMEA w Polsce:

  • badania środowiskowe (sozologiczne) oraz geologiczne i geotechniczne,
  • remediacja zanieczyszczonych terenów (w tym gleby, wody gruntowe, osady),
  • oczyszczanie stawów przemysłowych i zbiorników w miejscach eksploatacji
  • doradztwo specjalistyczne.

 

Certyfikaty

Z dniem 28.04.2020 REMEA Sp. z o.o. uzyskała certyfikację ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 oraz ISO9001:2015 w zakresie „Remediacje oraz rekultywacje terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych od projektu do realizacji. Pobór próbek do badań środowiskowych włącznie z opracowaniem raportów o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Badania geotechniczne".

 

Kluczowe fakty - Oddziały REMEA na świecie

  • +1,800,000m3 oczyszczonych wód i gleb rocznie

  • +15 kraje

  • +100 realizacji każdego roku

Niektóre referencje

Focus

Restrukturyzacja historycznej strefy przemysłowej Barangaroo, Australia

CZYTAJ WIEÇEJ

Uzdatnianie wody na potrzeby projektu budowy nieruchomości w Massy, Francja

CZYTAJ WIEÇEJ

Oczyszczanie wody skażonej chromem i chlorkami przy pomocy BPR z wymiennymi filtrami, Francja

CZYTAJ WIEÇEJ