Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Usługi na terenach przemysłowych

1

ZAPOBIEGANIE

Działalność przemysłowa może generować lokalne powstawanie dużych ilości ścieków i osadów, które muszą zostać poddane procesowi oczyszczania i usunięte. Ułatwiamy przebieg procesów przemysłowych poprzez:
• Czyszczenie zbiorników i stawów osadowych
• Oczyszczanie ścieków
• Odwadnianie ścieków w systemie ciągłym
• Wstępne oczyszczanie osadów lub odpadów on site

2

NASZE ATUTY

- Multispektralne podejście
- Możliwości inżynieryjne i projektowe
- We własnym zakresie zapewniamy pogłębianie, odwadnianie oraz sprzęt do obróbki/ uzdatniania fizyko-chemicznego wody
- Włączenie zaleceń szeroko pojętego BHP już w fazie projektowej

3

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ PONAD WSZYSTKO !

Spełniamy wszelkie niezbędne standardy bezpieczeństwa i jakości: LNE Polluted Sites and Soils, MASE, OHSAS 18001 i możemy polegać na zespole inżynierów oraz kierowników projektów doskonale rozumiejących procedury rządzące niebezpiecznymi terenami przemysłowymi.

WYBRANE REFERENCJE
Usługi na terenach przemysłowych