Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Prace Remediacyjne

1

DUŻE WYZWANIE

Oczyszczanie terenów przemysłowych jest ogromnym wyzwaniem zarówno dla poprzedniego użytkownika terenu, jak i dla przyszłego, zwłaszcza w zakresie kosztów przeprowadzenia działań naprawczych, jak i harmonogramu realizacji projektu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług remediacyjnych, możemy zaprojektować i wdrożyć rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb i nakładów klienta. W laboratorium testujemy i skalujemy zaproponowane rozwiązania, zmniejszając tym samym niepewność technicznych aspektów projektowych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania: rozbiórki, rekultywacje, neutralizację substancji powodujących ryzyko oraz poprawę parametrów geotechnicznych tak, aby dostarczyć platformy gotowe do pracy, jako część globalnej realizacji działań remediacyjnych i rewitalizacyjnych.

2

NAZSE ATUTY

- Wysoce zaawansowane rozwiązania techniczne
- Szerokie spektrum metod oczyszczania gruntów i wód in situ i bez wykopu
- Głęboko zakorzeniona kultura bezpieczeństwa pracy
- Sprawdzona niezawodność działania

3

SPECJALNE TECHNIKI

Notre large palette de techniques nous permet de traiter aussi bien les nappes que les sols. Parmi elles: les Barrières Perméables Réactives, le Soil Mixing ou l'injection par tubes à manchette...

WYBRANE REFERENCJE
Prace Remediacyjne

Oczyszczanie wody skażonej chromem i chlorkami przy pomocy BPR z wymiennymi filtrami, Francja

CZYTAJ WIEÇEJ

Restrukturyzacja historycznej strefy przemysłowej Barangaroo, Australia

CZYTAJ WIEÇEJ