Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Pierwsza remediacja z wykorzystaniem zeolitów w Polsce!

17.09.2020

We wrześniu 2020 roku REMEA rozpoczęła prace remediacyjne in situ, których celem jest redukcja stężeń metali (głównie arsenu) w środowisku gruntowym z wykorzystaniem stabilizacji zeolitami – to pierwsza tego typu remediacja gruntu w Polsce!
Grunt zanieczyszczony jest arsenem, barem oraz rtęcią i zajmuje obszar ponad 2 ha. Zanieczyszczony grunt posiada pH na poziomie 2,5-3,0 powodując usychanie drzew i brak wzrostu nowych roślin. Zeolity to glinokrzemiany zbudowane z kanalikowatych przestrzeni, powodujące wysoką pojemność sorpcyjną – przyciągają a następnie zamykają w swojej strukturze jony metali.
W ramach prac wstępnych w 2019 roku wykonano testy pilotażowe z wykorzystaniem zeolitów, które zredukowały stężenia arsenu ponad czterokrotnie w czasie około 4 miesięcy. Rozpoczęte prace remediacyjne będą trwały do połowy 2022 roku. W ramach prac wykonane będzie mieszanie gruntu z zeolitami, nawadnianie gruntu w celu utrzymania właściwości sorpcyjnych, przekopywanie gruntu oraz okresowe badania kontrolne gruntu.