Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Projektowanie rozwiązań

REMEA oferuje swoim Klientom kompleksową usługę remediacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi, wody i powietrza.

Co zrobić, aby zanieczyszczona ziemia nie sprawiała problemu? Zgłoś się do nas!

Zanieczyszczona ziemia jest zagadnieniem bardzo trudnym do rozważenia ze względu na konieczność znajomości aspektów gruntowego ośrodka trójfazowego, tj. szkieletu gruntowego, wody oraz powietrza, jak również związków chemicznych, które w zależności od ich cech fizyczno-chemicznych w różny sposób oddziałują na otaczające środowisko. To powoduje, że projektant, jak również wykonawca remediacji zanieczyszczonej ziemi, musi umiejętnie wykorzystywać wiedzę z kilku dziedzin, między innymi hydrologii, geologii, chemii oraz geotechniki.

Ponad 15-letnie międzynarodowe doświadczenia w zakresie rozwiązań dot. remediacji gruntu i wody pozwoliły firmie Remea wypracować własne autorskie metody projektowania oraz oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, które zostały wykorzystane na wielu budowach.