Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

REMEA

Usuwamy zanieczyszczenia, aby zbudować nową przyszłośĆ

Remediacja i wywóz zanieczyszczonego gruntu jest głównym problemem rozwoju przemysłowego i regionalnego. Od ponad 15 lat REMEA (dawniej  Sol Environment) pracuje dla dobra swoich klientów i środowiska dając nowe perspektywy zanieczyszczonym terenom. Oferujemy rozwiązania umożliwiające remediację eksploatowanych terenów i zarządzenie procesem przedostawania się zanieczyszczeń, dzięki czemu można realizować projekty budowlane na czystym i bezpiecznym podłożu. Jako były oddział Soletanche Bachy, eksperta w dziedzinie gruntów, a obecnie oddział Menard, REMEA stosuje innowacyjne metody oczyszczania środowiska in situ lub on site. Metody on site ograniczają wywóz zanieczyszczonego gruntu, co może być kosztowne z finansowego jak i środowiskowego punktu widzenia.

Specjalizując się w tej działalności, REMEA rozwijała najnowszą wiedzę specjalistyczną w trzech dziedzinach:

  • remediacja zanieczyszczonych terenów (gleby i wody gruntowe),
  • zarządzanie zanieczyszczonymi ściekami (woda, gleba, powietrze) podczas prac budowlanych,
  • oczyszczanie stawów przemysłowych i zbiorników w miejscach eksploatacji

 

Certyfikaty

Z dniem 28.04.2020 REMEA Sp. z o.o. uzyskała certyfikację ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 oraz ISO9001:2015 w zakresie „Remediacje oraz rekultywacje terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych od projektu do realizacji. Pobór próbek do badań środowiskowych włącznie z opracowaniem raportów o stanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Badania geotechniczne".

 

Kluczowe fakty - Oddziały REMEA na świecie

  • +1,800,000m3 oczyszczonych wód i gleb rocznie

  • +15 kraje

  • +100 realizacji każdego roku

Niektóre referencje

Focus

Restrukturyzacja historycznej strefy przemysłowej Barangaroo, Australia

CZYTAJ WIEÇEJ

Uzdatnianie wody na potrzeby projektu budowy nieruchomości w Massy, Francja

CZYTAJ WIEÇEJ

Oczyszczanie wody skażonej chromem i chlorkami przy pomocy BPR z wymiennymi filtrami, Francja

CZYTAJ WIEÇEJ