Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Zachem – remediacja rozpoczęta!

24.09.2021

Proces remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy wkroczył w docelową fazę oczyszczania wód podziemnych i gruntów.
Oficjalne otwarcie prac odbyło się 13 września 2021.

Projekt ten pomoże zlikwidować bezpośrednie zagrożenie środowiskowe w obszarze oddziaływania zanieczyszczeń. Szczególną uwagę skupiono na ochronie bezcennego obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego mieszkańców pobliskich osiedli.

W ramach projektu zostanie wykonane 7 studni głębinowych. Środowisko gruntowo-wodne poddane zostanie oczyszczaniu techniką "pump and treat", czyli "pompuj i oczyszczaj”.
Technika ta polega na odpompowywaniu zanieczyszczonych wód podziemnych, poddawaniu ich częściowemu oczyszczeniu w specjalnej jednostce podczyszczającej, a następnie zatłoczeniu za pomocą studni iniekcyjnych z powrotem do górotworu.
Więcej o projekcie na stronie RDOŚ: o-projekcie